Nepali | English
LATEST UPDATES

डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र तह र प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गिकृत (नि:शुल्क) छात्रवृति तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७८/०६/०९) |

Click Here For Detail Notice

Click Here For Diploma Results

Click Here For Pre-Diploma Results

All Right Reserved. @2014 | IT HOME